top of page

Pokyny k údržbě

1. Barevné a ochranné fólie

Tři až pět dní po aplikaci polepu nedoporučujeme mytí vozidla, a to ani ručně. V době předání mohou na polepu vzniknout občasné bublinky, které se v závislosti na okolní teplotě obvykle samy rozpustí do jednoho měsíce. Proto není vhodné tyto bublinky propíchat ani se snažit je jinak odstranit! V případě jakýchkoliv problémů nebo vad se obraťte na naše instalační středisko TOTOAUTO s. r. o. Dodržujte pravidelné garanční prohlídky!

Automobily opatřené ochranným polepem lze normálně mýt v myčce bez jakýchkoliv omezení. Při ručním mytí informujte obsluhu o přítomnosti fólie a postupujte podle doporučení pro péči a čištění. Je třeba upozornit, že speciální údržba může být potřebná pro strukturované, matné nebo chromové fólie. Pro podrobnosti se vždy obracet na naše pobočky.

Ochranné fólie se aplikují pomocí speciálního aplikátoru nebo gelu, který obsahuje vodu. Během procesu instalace mohou vzniknout občasné bublinky nebo zbytky vody, což je běžný jev. Tyto problémy se však většinou samy vyřeší během jednoho až dvou měsíců v závislosti na teplotě. V zimních měsících je důležité nechat vodu vyschnout, aby nedošlo k zamrznutí a poškození fólie. Při použití vysokotlakých čističů (vapky) je nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k poškození samolepící fólie, zejména v zimních měsících, kdy je fólie křehká.

Vysokotlaké čističe je třeba používat s maximální opatrností, udržujte vysokotlakou pistoli co nejdále od vozidla. Nepřiměřený tlak může způsobit poškození nebo protržení fólie, zejména v zimních měsících. Při mechanickém čištění a mytí polepených částí vozidla používejte pouze měkké utěrky, ideálně froté nebo mikrovlákno. Fólii nesmíte otírat nebo drhnout, zejména když je vystavena přímému slunečnímu záření nebo je na ní horko. Nepoužívejte na fólii žádné čistící prostředky, vosky, sealenty a jiné chemikálie, které nebyly předem schváleny společností TOTOAUTO s. r. o. Doporučujeme používat autokosmetiku od TOTOAUTO s. r. o. pro údržbu fólií, kterou lze zakoupit na našich pobočkách.

V případě poškození fólie (oděrky, škrábance) lze provést lokální opravu odstraněním poškozené části a následným přilepením záplaty nebo opravou celého postiženého dílu. Oba postupy vyřeší problém, ačkoliv mají vliv na estetiku. Životnost fólie se liší podle typu: metalické barvy 2–4 roky, barevné 3–5 let, strukturované (karbon, broušené atd.) 2–3 roky, chromové 1–2 roky, ochranné 3–5 let. Životnost fólie závisí na podmínkách a způsobu používání, garážování, pravidelné údržbě a péči, která jí je věnována. Doporučená doba odstranění fólie je do 3 let. Fólie může ztratit pigmenty i po několika měsících, a proto TOTOAUTO s. r. o. nezaručuje barevnou stálost po dobu záruky a neodpovídá za její ztrátu.

Upozornění: Fólii nikdy nelustřete strojově, nebruste ji a neprovádějte hrubé mechanické čištění! Tím by mohla ztratit svůj jedinečný vzhled a vytvořit lesklé skvrny nebo škrábance. Pro údržbu fólií používejte výhradně autokosmetiku TOTOAUTO s. r. o., která byla speciálně vyvinuta pro péči o tyto speciální povrchy vozidel. Všechny fólie je třeba pravidelně čistit, ošetřovat a udržovat v dobrém stavu.

V případě poškození polepu v důsledku nezaviněné kolize s jiným vozidlem máte nárok na proplacení opravy polepu poškozeného dílu z povinného ručení viníka podle pravidel pojišťovny. Při havarijním pojištění je doporučeno informovat svou pojišťovnu o instalaci polepu a konzultovat s ní bližší informace. Fólie je homologována, nehořlavá a samozhasínací. Lze ji odstranit beze zbytku a bez poškození laku vozidla. TOTOAUTO s. r. o. nenese odpovědnost za poškození laku při odstraňování fólií z nekvalitního, neoriginálního nebo již poškozeného laku.

2. Barevné a ochranné fólie

Skla opatřená fólií můžete myt běžným způsobem s použitím šamponů, vody, gumových stěrek atd. Je však důležité vyvarovat se používání ředidel, rozpouštědel, agresivních chemikálií a ostrých nebo tvrdých předmětů (šroubováky, drátěnky, čistící písek apod.). Po instalaci fólie nedoporučujeme mytí a zatahování oken po dobu 48 hodin.

bottom of page